Hvorfor Psykoterapi?

Min intention er at faciliterere et trygt rum, hvor det med nænsomhed og hjertemod kan blive muligt at blive fortrolig med de dybere lag og skabe forbindelse til en større menneskelig forbundethed i os hver især og i relationer. At facilitere et rum, hvor fortroligheden til egen indre guidance opøves og integreres.

Et frirum, hvor fortroligheden til det implicitte bliver næret og i eget tempo kan blive synligt og muligheden skabes for et større individuelt frirum.

At møde mennesker hvor de er – uden fordømmelse. At bevidstgøre, støtte og motivere til nye veje - og ikke mindst integrationen af det. At hjælpe mennesker på vej til at blive mere autentiske.

At lade kroppen få sprog for det der har været glemt eller hengemt.

At være autentisk vil for mig sige at være den, man udgiver sig for at være. Ikke at forstille sig, men at være ægte, pålidelig og troværdig over for andre og sig selv.

Jeg har fra ung været drevet af nysgerrigheden om, hvorfor vi mennesker er som vi er – alt efter hvor vi kommer fra og hvad vi har med os. Hvad er det der gør, at vi er dem vi er - og endnu mere hvordan kan vi udvikle os, turde være ærlige for os selv og andre og stå ved den vi er.

Hvordan bliver vi styrket uanset alder og problematik - Med en åben, anerkendende og nysgerrig tilgang. Hvordan kan man opnå en større tilfredshed med sig selv, sine relationer og i det hele taget en større bevægelsesfrihed.

 • At du bliver mere opmærksom på, hvad du tænker, føler og gør.
 • At få en større tilgang/ mærke egen krop
 • At du bliver mere bevidst, for at give dig forståelse for årsagerne til dine problemer.
 • At du konstruktivt ændrer holdning til dig selv, til andre og til egne muligheder.
 • Måske mangler du tiltroen til dig selv, dine omgivelser, din formåen eller livet i det hele taget.
 • Måske har du konflikt imellem hvad hovedet og følelserne siger, eller kærligheden og seksualiteten lever hver sit liv.
 • At du tager mere ansvar for dit eget liv og din livskvalitet. Og lade andre der godt selv kan, tage ansvaret for deres.
 •  At løse dine indre konflikter.
 • At arbejde med at blive mere hel og få krop, sind og ånd til at hænge bedre sammen.
 • At du bryder med de begrænsende roller, selvbilleder, overbevisninger og adfærdsmønstre, som ligger til grund for de indre og ydre konflikter. 
 • At genfinde dig selv.
 • At være mere autentisk. 
 • Integration af erkendelser fra ændrede bevidsthedstilstande.

linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram