Samtaleterapi

Fundamentet og forudsætningen for terapien er, at du har tillid og tryghed i relationen til mig. Jeg lægger stor vægt på at møde dig med rummelighed, accept, ligeværd og respekt.

Du har sammen med mig et frirum, hvor der er plads til at mærke efter hvordan du egentlig har det, opdage eller genopdage egne behov, værdier og ønsker til livet. Det er dig, der bringer de emner og problemstillinger op, som du ønsker bearbejdet, og så arbejder vi med dem sammen i nænsomhed.

Det kunne være emner som:

 • Ønsket om forandring på et eller flere områder i dit liv
 • Traumatiske begivenheder eller opvækst, der har sat sine spor
 • Ønsket om at kunne mærke sig selv
 • Ønsket om at bryde fastlåste vaner eller mønstre
 • Lavt selvværd - Følelsen af ikke at være god nok
 • Uhensigtsmæssige mønstre i relationer
 • Angst
 • Sorg/ Tab
 • Stress
 • Afhængighed
 • Skyld / skam
 • Nedtrykthed, uro, fravær af glæde
 • Manglende mål og retning i livet
 • Manglende motivation
 • Svært ved at sætte grænser
 • Problemer i arbejdet eller studiet
 • Følelsen af at være fanget i hamsterhjulet
 • Oplevelsen af store svigt eller skuffelser, der stadig præger dig

Det er et personligt forløb, der tager udgangspunkt i dig og din situation her og nu.

Som psykoterapeut er jeg underlagt tavshedspligt og gennemgår løbende egenterapi og supervision for løbende at udvikle min faglighed.

linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram